Deze praktijk specialiseert zich in pijnproblemen (nek-, rug-, hoofd-, knie-,…), ook als deze van langdurige aard zijn. Daarnaast kan u hier ook terecht voor revalidatie na een lichamelijk trauma of een operatie. Hier vindt u meer info over welke problemen ik behandel


Ik ben een kinesist met een passie voor pijnproblemen die zich verder gespecialiseerd heeft in manuele therapie en oefentherapie. Momenteel ben ik met een 4-jarige opleiding osteopathie bezig om mijn blik en kennis nog verder te verruimen. Hieronder vindt u meer informatie rond deze specialiteiten.

Panel 1

manuele therapie

Manuele therapie heeft eigenlijk 2 betekenissen. Enerzijds is het de overkoepelende term voor alle vormen van therapie die gebruik maken van mobilisaties en manipulaties van gewrichten en spieren. Anderzijds wordt er de specialisatie mee bedoeld die binnen de kinesitherapie en geneeskunde na de basisopleiding kan gevolgd worden. Deze laatste wordt meestal bedoeld als men spreekt over manuele therapie.

Een manueel therapeut behandelt lichamelijke pijnklachten. Hierbij wordt er gekeken naar de relatieve flexibiliteit van de verschillende zones in het lichaam. Een stijf en minder beweeglijk deel van het lichaam zal zijn impact hebben op andere delen waar dan teveel lokale beweeglijkheid kan ontstaan (hypermobiliteit). De manueel therapeut zal de te stijve delen mobiliseren en de te mobiele segmenten stabiliseren door bvb oefentherapie. Naast de manuele technieken wordt er ook advies gegeven, oefentherapie, taping, etc…

In de moderne manuele therapie is er ook steeds meer aandacht voor de mentale gesteldheid van de patiënt. Pijn kan door vele factoren beïnvloed worden. Als het zenuwstelsel van de patiënt overprikkeld is door stress, vermoeidheid of hevige emoties dan kan dit ervoor zorgen dat de pijn intenser ervaren wordt of dat de pijn hierdoor moeilijker verdwijnt.

Panel 2

Oefentherapie

Oefentherapie bestaat in vele vormen en heeft vele voordelen. Het is iets wat de patiënt zelf kan doen waardoor de zelfredzaamheid van de patiënt groter wordt. Het stimuleert doorbloeding en weefselbelasting waardoor het lichaam geprikkeld wordt om te genezen en te versterken. En het is een ideale aanvulling bij manuele behandeling.

Manuele therapie richt zich erop de te stijve regio’s in het lichaam flexibeler te maken. Op de zelfde manier kunnen in het lichaam te mobiele delen gestabiliseerd worden door deze regio’s op te trainen. Stabiliteit is net als flexibiliteit een noodzakelijkheid in een lichaam om normaal te kunnen functioneren. Als een gewricht instabiel is zullen er bij belasting ongecontroleerde en onnatuurlijke bewegingen plaatsvinden die schadelijk kunnen zijn voor het gewricht. Deze gewrichten worden dan systematisch overbelast waardoor er sneller slijtage (artrose) zal voorkomen. Stabiliteitstraining richt zich erop om de spieren zo te trainen dat de gewrichten natuurlijker belast worden en er minder ongecontroleerde schuifkrachten aanwezig zijn tijdens belasting.

Bovendien kan oefentherapie ook pijndempend zijn, waardoor de patiënt met minder pijn naar de kine komt en er meer tijd overblijft om meer oorzakelijk te werken in plaats van pijndempend.

Panel 3

Osteopaat in opleiding

Osteopathie is een vorm van manuele therapie maar komt uit de alternatieve hoek. Een osteopaat gaat alvorens te behandelen het hele lichaam bekijken en alle restricties en blokkades in kaart brengen om te kijken wat het meest oorzakelijke is in het ontstaan van een klacht. Daarna zal hij deze behandelen met manuele technieken en advies.

Een osteopaat houdt zich niet bezig met oefentherapie. Wel heeft hij veel aandacht voor levenshygiëne en zorgt hij ervoor dat alle lichamelijke belemmeringen wegvallen zodat het lichaam niet gehinderd wordt om normaal te kunnen bewegen. De osteopaat is eigenlijk iemand die zeer gespecialiseerd in het weer vrij maken van lichamelijke bewegingsbeperkingen.

Osteopathie bestaat uit 3 pijlers. Er is de structurele, de viscerale en de craniosacrale osteopathie. De structurele osteopathie is eigenlijk vergelijkbaar met de manuele therapie. Het richt zich op het losmaken van spieren en gewrichten en het soepeler laten bewegen van stijve zones in het lichaam, zodat normale beweging kan plaatsvinden. De viscerale osteopathie gaat de gevoeligheid van de organen onderzoeken als ook de spanningen die in en rond deze organen kunnen zitten. Deze vormen van spanning en pijn kunnen namelijk ook beweging beperken en uitstraling geven naar andere gebieden. Dit kan mee behandeld worden manueel of door advies. De laatste pijler is die van de craniosacrale therapie. Dit is waarschijnlijk de meest controversiële van de drie. Het idee is dat het centrale zenuwstelsel in de schedel en het ruggenmerg gelegen is en dat problemen kunnen veroorzaakt worden door restricties in dit systeem. Als hier spanningen en bewegingsbeperkingen verdwijnen dan zou dit een effect hebben op het gezond functioneren van de patiënt.

 

Panel 4 plaatsaanduiding